Wat betekent Mentaal Fysiek Fit Coaching rondom School?

Coaching Rondom School betekent werken aan de mentale fysieke fitheid met extra aandacht voor gedragsmatige- en omgevingsfactoren rondom school perikelen. 

Optionele aanvullende diensten
  • mentor/docent overleg
  • rapportage met inventarisatie van probleemgebieden en plan van aanpak

 

Doelgroep

Leerlingen die al geruime tijd klachten aangeven zoals aanhoudende vermoeidheid, somberheid, slechte concentratie en slecht slapen. Dit kunnen klachten zijn die met hun ontwikkelingsfase te maken hebben. Het kunnen echter ook signalen zijn van dysbalans waardoor stress klachten ontstaan. Het in kaart brengen van de factoren die dit beïnvloeden en het effectief aanpakken hiervan kan voorkomen dat schoolprestaties hieronder leiden en/of het zelfvertrouwen en de levenslust van een scholier/student.  Een mentor kan na doorvraag signaleren dat een leerling behoefte heeft om aan haar/zijn gezondheid of verminderde belastbaarheid te werken. Belangrijk is dat een leerling hiervoor open staat.

Werkvorm

De les wordt interactief in groepsvorm in modules gegeven. De samenstelling van de groep bestaat bij voorkeur uit leerlingen met een zelfde hulpvraag. Individuele coaching is in overleg mogelijk. 

Een coachtraject bestaat uit een basis module pakket en eventueel aanvullende keuze modules. Het basis pakket is minimaal nodig om de intrinsieke motivatie te vergroten om tot gezond gedrag te komen. De keuze modules kunnen extra ingezet worden bij specifieke persoonlijke uitdagingen of veel voorkomende problematiek bij leerlingen. 

 

Hoe start en verloopt een traject?

Een docent/mentor kan een ‘rode vlag’ signaleren bij 1 of meerdere leerlingen. Na in gesprek te zijn gegaan met een leerling kan een docent/mentor een voorstel doen voor deelname aan de Fit bijeenkomsten. Bij voldoende motivatie kan een traject gestart worden en 6 bijeenkomsten van 6 x 1 uur ingepland worden. Het programma wordt op locatie gegeven. De ruimte moet voldoen aan de Corona richtlijnen.

Wanneer  voor groepscoaching (FIT bijeenkomsten) gekozen wordt is het van belang dat leerlingen zich veilig voelen in de groep. Het is aan de docent/mentor om hier bij de groepsvorming alert op te zijn. 

 

Tarieven

.  FIT bijeenkomst  bij 3 á 4 leerlingen

.  individuele FIT sessies van een half uur

.  duo  FIT sessies

.  rapportage met probleem analyse, plan van aanpak 


Aanvullende informatie

Rapportages zijn in navolging van individuele sessies of duo FIT sessies

Prijzen zijn excl. btw en gelden voor 2021

Maatwerk is mogelijk in overleg

Een kennismaking – motivatie gesprek voorafgaand aan deelname kan vrijblijvend aangevraagd worden.

Elke module duurt 1 uur

20% van het totaalbedrag wordt gedoneerd aan een weeshuis in Indië. Meer hierover lees je onder contact & info

€  85,- (per uur per hele groep)

€  25,- (per half uur)

€  50,- (per uur per 2-tal)

€  60,- (p.p. per rapportage)

timon studler BIk2ANMmNz4 unsplash

De kracht van groepscoaching is jezelf herkennen in anderen