Wat betekent Mentaal Fysiek Fit Coaching rondom Werk?

Coaching rondom Werk betekent extra aandacht voor het in kaart brengen van risico/belastende factoren die tot verzuim kunnen leiden. Hierop volgt een plan van aanpak en coaching. 

 

Optionele aanvullende diensten

.  werkgevers overleg met betrekking tot bevindingen, inventarisatie van mogelijkheden en oplossingen

.  werkgevers rapportage met probleemanalyse, plan van aanpak

.  werkplek bezoek en houdingsadviezen met adviesrapport

 

 

Doelgroep 

Werknemers die al geruime tijd een verminderde belastbaarheid ervaren (als gevolg van bijvoorbeeld stress, slecht voedingspatroon of weinig beweging) en zelf niet uit die negatieve spiraal of cirkel komen. 

Symptomen van dysbalans tussen enerzijds de belasting en anderzijds de belastbaarheid kunnen zijn: slecht slapen, concentratie problemen, stemmingswisseling, gedragsverandering, ongeduld, aanhoudende vermoeidheid, somberheid en/of malende gedachten.

Werkvorm

Het programma wordt interactief in groepsvorm in modules gegeven.  

Een kleine groep mensen tegelijk coachen heeft als voordeel dat mensen zichzelf gespiegeld kunnen zien. Het triggert bewustwording en kan tot inspiratie, inzichten en handvatten leiden voor een praktische aanpak van een probleem.

Een coachtraject bestaat uit een basis module pakket en eventueel aanvullende keuze modules. Het basis pakket is minimaal nodig om de intrinsieke motivatie te vergroten en tot gezond gedrag te komen. De keuze modules kunnen extra ingezet worden bij specifieke uitdagingen zoals bijvoorbeeld leven met chronische pijnklachten of moeite hebben met ontspannen.

 

Hoe start en verloopt een traject?

Bij signalen van verminderde belastbaarheid, dreigend en/of patroonmatig verzuim kan een traject voorgesteld worden aan betrokkene(n). Bij meerdere soortgelijke signalen onder werknemers kan een coach programma in een groep gestart worden.  In overleg kan bij speciale redenen een individueel coach traject gestart worden. 

Indien er voldoende bereidwilligheid is om aan gezondheid te werken kan een afspraak en planning gemaakt worden. Uitgaande van het basispakket betekent dat 6 bijeenkomsten (6 modules) van 6×1 uur. Naar behoefte kunnen keuze modules aan het traject toegevoegd worden. 

 

Tarieven per uur op locatie

Groepscoaching op werk bij  3 á 4 personen 

Duo coaching

Individuele coaching

Rapportage met probleemanalyse, plan van aanpak, overlegmomenten zijn inbegrepen.

Persoonlijk werkplekbezoek en houdingsadviezen inclusief rapportage met aanbevelingen.


Aanvullende informatie

Prijzen zijn excl. btw en gelden voor 2021

Maatwerk is mogelijk in overleg

Elke module duurt 1 uur

Een kennismaking – motivatie gesprek voorafgaand aan deelname kan vrijblijvend aangevraagd worden.

20% van het totaal bedrag wordt gedoneerd aan een weeshuis in Indië. Meer hierover lees je onder contact & info.

 

 

€ 125,- (per totale groep)

€ 100,- (per 2-tal)

€   80,-

€   60,- (p.p. per rapportage)

 

€   125,-

Voor tarieven, zie desktop versie.

todd quackenbush E9PJO vL3E8 unsplash filter 1
“Het is nooit te vroeg om aan je gezondheid te werken…, te ‘laat’ soms wel”